สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่)
ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทร./โทรสาร 0 7471 1055

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น